Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i greu astudiaeth achos gwych (Cwrs Cymraeg)

Pryd?

October / 13 / Gwe  @  12:00 pm  -  October / 13 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr – Richard Nosworthy

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i greu astudiaeth achos gwych (Cymraeg)

Mae pobl yn caru straeon am bobl eraill, felly mae creu astudiaeth achos da – trwy destun neu fideo – yn ffordd bwerus i gysylltu gyda’ch cynulleidfa. Yn y cwrs byr yma, byddwch yn darganfod beth sy’n gwneud astudiaeth achos effeithiol, gydag esiamplau o ymarfer da. Byddwn ni’n edrych ar sut i ddylunio, ysgrifennu a chyflwyno eich astudiaeth achos, a ffyrdd amrywiol o’i defnyddio fel rhan o’ch gwaith cyfathrebu ehangach.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Fast Skill Fridays – How to create a great case study (Welsh)

People love stories about people – so creating a written or video case study is a powerful way of connecting with your audience. In this short course, you’ll discover what makes a case study effective, with examples of good practice. We’ll examine how to design, write and present your case study, and various ways of using it as part of your wider communications.

Format

This is an Online course, run on the Zoom platform. Please note our courses are not recorded. See our full terms and conditions at www.nujtrainingwales.org for more information about our booking procedures, cancellation policy and more.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales