Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Pryd?

June / 28 / Gwe  @  12:00 pm  -  June / 28 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £5
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £20
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15.00
Di-breswylwyr Cymru £25.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Am beth mae o?

Os ydych chi wedi bod yn meddwl tybed a ydych am fentro gyda’ch gwefan eich hun, bydd y cwrs awr hwn o hyd yn eich helpu i gyrraedd yno. Yn y sesiwn ragarweiniol hon byddwn yn ymdrin â hanfodion WordPress, llwyfan gwych i ddechreuwyr sy’n chwilio am ffordd syml o ddechrau, a’r rhai sydd am gael gwefan fwy datblygedig yn y pen draw. Efallai eich bod yn chwilio am bortffolio ar-lein, neu wefan ar gyfer busnes bach, prosiect annibynnol, sefydliad neu hyd yn oed ar gyfer cleient. Os nad ydych chi’n siŵr ble i ddechrau gyda WordPress neu os ydych chi wedi mynd yn sownd ar hyd y ffordd, dyma’r cwrs i chi.

Mewn awr, byddwn yn cyffwrdd ag opsiynau cost isel ar gyfer cynnal, themâu, ategion ac addasu, gan ychwanegu ychydig o awgrymiadau ar elfennau dylunio hanfodol ar gyfer eich gwefan llawrydd neu wasanaeth. Bydd pecyn cymorth PDF yn cael ei rannu ar y diwrnod gyda mwy o wybodaeth am y pynciau dan sylw.

Er gwybodaeth, gelwir y thema WordPress y byddwn yn ei defnyddio ar gyfer arddangosiad ar y diwrnod yn Astra (wpastra.com) – thema WordPress premiwm am ddim a phoblogaidd iawn.

Ar gyfer pwy mae e?

Pobl greadigol sy’n newydd i WordPress neu a hoffai gael diweddariad ar y pethau sylfaenol.

Pa offer fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy a mynediad i Zoom. Nid oes angen mynediad i wefan WordPress.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales