Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Golygu sain gydag Audacity

Pryd?

December / 2 / Gwe  @  12:00 pm  -  December / 2 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

gyda Dan Mason

Beth yw cynnwys y cwrs?

Audacity yw’r golygydd sain côd-agored mwyaf poblogaidd am ddim. Mae’n wych ar gyfer podledu neu pan fydd angen i chi docio a sgleinio clip sain. Os ydych chi wedi defnyddio Audacity yn y gorffennol, mae’n bryd edrych eto. Mae diweddariadau diweddar wedi rhoi gweddnewidiad i Audacity ac wedi gwneud rhai newidiadau mawr i’r ffordd y mae offer allweddol yn gweithio.

Bydd y kickstarter awr hwn yn dangos i chi sut i ddechrau arni gydag Audacity, gan gwmpasu hanfodion mewnforio, recordio, tocio ac ychwanegu effeithiau. Bydd Pecyn Cymorth PDF gydag awgrymiadau a thechnegau yn cael ei rannu ar y diwrnod.

I bwy y mae’r cwrs?

Pobl greadigol nad ydynt erioed wedi defnyddio Audacity o’r blaen, a’r rhai sy’n chwilio am gloywi cyflym i ddefnyddio’r offer newydd.

Pa gyfarpar fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy a mynediad i Zoom gyda meddalwedd Audacity (am ddim ar gyfer PC a Mac o audacityteam.org), wedi’i lawrlwytho a’i osod.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales