Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Cwrs Gloywi Ar-lein ar Gyfraith y Cyfryngau 2021 gyda David Banks

Pryd?

November / 17 / Mer  @  1:45 pm  -  November / 17 / Mer  @  4:45 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £25.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Di-breswylwyr Cymru £35.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Mae’r sesiwn gloywi hwn wedi’i anelu at ymgeiswyr mwy profiadol sydd eisiau diweddaru eu gwybodaeth gyfredol ynghylch cyfraith y cyfryngau.

Bydd y sesiwn 3 awr hon ar-lein yn edrych ar y datblygiadau diweddaraf yn y cyfreithiau sy’n effeithio ar newyddiadurwyr sy’n gweithio ar-lein, mewn print neu yn y cyfryngau darlledu.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu:

  • Enllib
  • Dirmyg
  • Preifatrwydd, cyfrinachedd a diogelu data
  • Cyfyngiadau gohebu yn y llysoedd
  • Troseddau rhywiol
  • Hawlfraint
  • Moeseg y cyfryngau a chyrff gwarchod

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys cyflwyniad a gweithdy byr gyda digon o gyfleoedd i drafod materion neu bryderon unigol.

Bydd sleidiau a nodiadau ategol ar gael i’r rheiny sy’n mynychu ar y diwrnod.

Gwybodaeth arall

Rydych ond yn gymwys i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn byw ac yn/neu’n gweithio yng Nghymru oherwydd mae wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych yn aelod o’r NUJ ac rydych wedi colli eich swydd yn ystod y chwe mis diwethaf, neu os ydych yn wynebu colli eich swydd, mae gennych hawl i gael dau ddiwrnod o hyfforddiant am ddim. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales