Cyfathrebu mewn Argyfwng gyda Matt Greenough

Yn ystod unrhyw argyfwng, mae’n hanfodol cyfathrebu’n glir a chydag argyhoeddiad. Fel y mae’r pandemig Covid-19 wedi ei ddangos i ni, gall sut rydym yn cyfathrebu â’n gilydd fod yn fater o fywyd a marwolaeth. Mae dulliau llywodraethau a sefydliadau sy’n newid yn dangos y gall technegau cyfathrebu gwahanol gael effaith uniongyrchol ar ymddiriedaeth a […]

Posted in | Comments Off on Cyfathrebu mewn Argyfwng gyda Matt Greenough
  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales