Courses
Book Now
Course Details

Strategic Communications – Cyfathrebu Strategol North Wales – Gogledd Cymru

When?

January / 14 / Tue  @  9:30 am  -  January / 14 / Tue  @  4:30 pm

Where?

Oriel Hotel, Upper Denbigh Road, St. Asaph LL17 0LW

Costs?

NUJ members £35.00; Members of other unions £47.50; or £70.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : trainingwales1@nuj.org.uk

This one-day course will guide you step-by-step through developing a communications strategy. We’ll cover everything from setting goals, understanding audiences and developing messages, to deciding channels, planning content and measuring success. With many practical tips along the way, this strategic approach will mean your communications have the impact they need.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich arwain cam wrth gam trwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith a ddymunir.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Event Location

Upcoming Events

January / 30 / Thu

Coaching & Mentoring Skills refresher

Suite 2/3 Cathedral Rd, Cardiff CF11 9SD

February / 26 / Wed

Reporting on Violence Against Women Post #MeToo – Event

BBC Cymru Wales, Broadcasting House.

March / 4 / Wed

Coaching & Mentoring Skills refresher

Suite 2/3 Cathedral Rd, Cardiff CF11 9SD

More Courses >

Twitter

NUJ Training Cymru Wales