Courses
Book Now
Course Details

SALON I WEITHWYR LLAWRYDD – ARBENIGO NEU ARALLGYFEIRIO?

When?

October / 12 / Sat  @  9:15 am  -  October / 12 / Sat  @  3:00 pm

Where?

Gwesty’r Clayton, Heol Eglwys Fair, Caerdydd CF10 1GD

Costs?

NUJ members resident in Wales £10 + blaendal o £15 a ad-delir ar y diwrnod
Non-union members resident in Wales £15 + blaendal o £15 a ad-delir ar y diwrnod i’r rheini nad ydynt yn aelodau o’r NUJ

Contact?

Dr Rae Howells, Rheolwr y Prosiect
Email : [email protected]

Arbenigo neu Arallgyfeirio?
Mae’r sesiwn yn ôl oherwydd y galw mawr amdano! Dewch i fwynhau diwrnod o rwydweithio proffesiynol a chymdeithasol, a chael syniadau gan newyddiadurwyr profiadol mewn print, ar y teledu, ar y radio ac ar y we ynghylch sut i lwyddo – ac i gynyddu eich incwm.
Ynghylch y digwyddiad hwn
Dyma’r 4ydd Salon i Weithwyr Llawrydd a drefnwyd gan yr NUJ a Hyfforddiant NUJ Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n anelu at fynd i’r afael ag anghenion penodol newyddiadurwyr llawrydd – mae’r cyfle i rwydweithio â chomisiynwyr gwaith posibl yn ogystal â chydweithwyr yn nodwedd allweddol.
Mae’r siaradwyr arbenigol yn cynnwys:

Carolyn Hitt, awdur a darlledwr llawrydd Cymreig a chyd-Gyfarwyddwr Parasol Media Cyf

Louise Bolotin, newyddiadurwr, golygydd, darllenwr proflenni ac ysgrifennydd copi sy’n byw ym Manceinion ac sy’n gyn hyfforddwr i’r NUJ a gynhaliodd weithdai “Cyflwyno Syniad a’i Werthu”

Shirish Kulkarni, y Trefnwr Cymunedol newydd yn y Biwro Newyddiaduraeth Ymchwiliol

Sian Collyer, o adran hyfforddiant BBC Wales, yn siarad am gronfa newyddion gweithwyr llawrydd newydd y BBC.

Bydd trafodaeth o dan arweiniad panel hefyd ynghylch “Arbenigo neu Arallgyfeirio?”. Bydd y panelwyr yn cynnwys Andrew Draper, newyddiadurwr, golygydd / cyfieithydd amlieithog, Cyfarwyddwr gyda Nordic International, Natasha Hirst, Ffotograffydd ac Awdur, a mwy…

Bydd cinio’n cael ei gynnwys, ac mae’n ddiwrnod gwych na ddylid ei fethu!

Book Now

Course Trainer

Book Now

Event Location

Upcoming Events

June / 28 / Fri

Fast Skills Fridays: Build a simple website

Online

July / 5 / Fri

Fast Skills Fridays: Digital image magic

Online

July / 12 / Fri

Fast Skills Fridays: Corporate writing for companies, governments and NGO’s

Online

More Courses >

Twitter

NUJ Training Cymru Wales