Courses
Book Now
Course Details

Fast Skill Fridays – How to create a great case study (English)

When?

May / 5 / Fri  @  12:00 pm  -  May / 5 / Fri  @  1:00 pm

Where?

Online

Costs?

NUJ members resident in Wales £2.00
NUJ Member - Not resident in Wales £10.00
Members of other unions resident in Wales £2.00
Non-union members resident in Wales £2.00
Non-residents of Wales £10.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Trainer – Richard Nosworthy

Fast Skill Fridays – How to create a great case study (English)

People love stories about people – so creating a written or video case study is a powerful way of connecting with your audience. In this short course, you’ll discover what makes a case study effective, with examples of good practice. We’ll examine how to design, write and present your case study, and various ways of using it as part of your wider communications.

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i greu astudiaeth achos gwych (Saesneg)

Mae pobl yn caru straeon am bobl eraill, felly mae creu astudiaeth achos da – trwy destun neu fideo – yn ffordd bwerus i gysylltu gyda’ch cynulleidfa. Yn y cwrs byr yma, byddwch yn darganfod beth sy’n gwneud astudiaeth achos effeithiol, gydag esiamplau o ymarfer da. Byddwn ni’n edrych ar sut i ddylunio, ysgrifennu a chyflwyno eich astudiaeth achos, a ffyrdd amrywiol o’i defnyddio fel rhan o’ch gwaith cyfathrebu ehangach.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

Twitter

NUJ Training Cymru Wales