Courses
Course Details

Accredited Learning Grant

When?

March / 6 / Wed  @  8:00 am  -  March / 14 / Thu  @  12:00 am

Where?

Costs?

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Would you like up to £50 towards the cost of an accredited course?

Live in Wales, work in the journalism, PR or comms sectors, and want to gain a qualification or accreditation? NUJ Training Wales may be able to help. We have a limited number of grants available for learners who would like to gain accredited training to help progress their career. From CIPR to First Aid, any training course counts, as long as it is certified or accredited by a professional body and you can demonstrate how it would help you in your career. If you qualify we would pay up to half your course fee, up to a maximum of £50. Email [email protected] to register your interest and get an application form.

Closing date for applications: midnight, 14 March 2024

 

Hoffwch chi dderbyn hyd at £50 tuag at bris cwrs achrededig?

Os ydych yn byw yng Nghymru, yn gweithio yn y sectorau newyddiaduraeth, Cysylltiadau Cyhoeddus, neu gyfathrebu, ac yn awyddus ennill cymhwyster achrededig, mae’n bosib yr all Hyfforddiant NUJ Cymru eich helpu. Mae gennym nifer cyfyngedig o grantiau i helpu dysgwyr sy’n awyddus cynyddu ei yrfa trwy hyfforddiant ffurfiol. O CIPR i Gymorth Cyntaf, mi fydd unrhyw gwrs yn cyfri, oni bai ei bod yn achrededig neu wedi’i ardystio gan sefydliad proffesiynol, ac eich bod yn medru dangos sut bydd y cwrs yn eich helpu yn eich gyrfa. Os ydy eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu hyd at hanner ffi eich cwrs, hyd at uchafswm o £50. Cysylltwch â [email protected] i gofrestri eich diddordeb a chael ffurflen gais.

Dyddiad cau: canol nos, 14 Mawrth 2024

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

Twitter

NUJ Training Cymru Wales