Courses
Book Now
Course Details

Strategic Communications – Cyfathrebu Strategol

When?

February / 19 / Tue  @  9:30 am  -  February / 19 / Tue  @  5:00 pm

Where?

Ystafell Gyfarfod - The Meeting Room. Yr Hen Llyfrgell - The Old Library ,The Hayes. Cardiff

Costs?

NUJ members resident in Wales £35.00
Members of other unions resident in Wales £47.50
Non-union members resident in Wales £70.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

This one-day course will guide you step-by-step through developing a communications strategy. We’ll cover everything from setting goals, understanding audiences and developing messages, to deciding channels, planning content and measuring success. With many practical tips along the way, this strategic approach will mean your communications have the impact they need.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich arwain cam wrth gam trwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith a ddymunir.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Event Location

Upcoming Events

September / 13 / Fri

Fast Skills Fridays: Write the perfect press release

Online

October / 4 / Fri

Sgiliau Cyflym: Datganiad i’r wasg

Ar-lein

More Courses >

Twitter

NUJ Training Cymru Wales