Courses
Book Now
Course Details

Fast Skills Fridays: Plan Content Like a Pro

When?

January / 26 / Fri  @  12:00 pm  -  January / 26 / Fri  @  1:00 pm

Where?

Online

Costs?

NUJ members resident in Wales £2.00
NUJ Member - Not resident in Wales £10.00
Members of other unions resident in Wales £2.00
Non-union members resident in Wales £2.00
Non-residents of Wales £10.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Trainer: Natalie Ann Holborow

Producing content has become a crucial part of so many roles – from comms, journalism and freelancing to running a small business or charity. You know you need to be producing regular content, whether that’s blogs, newsletters, social media posts or e-books. But it’s easy to be overwhelmed, and for many of us the strategy can feel a bit ad-hoc. The answer is to build an effective content calendar, which not only keeps your audience engaged, but ensures your strategy is organised, consistent and streamlined to help make your job a whole lot easier. In this session, you’ll learn:

How to create your own content calendar

How to perform a content audit

How to choose the right formats and channels for content

How to select relevant topics for campaigns

How to track and measure progress

And the good news is you don’t need any fancy or expensive tools – armed with a spreadsheet, your own expertise and some online research, you can create a strategic content plan and a calendar that works for you all year round.

Format

This is an Online course, run on the Zoom platform. Please note our courses are not recorded. See our full terms and conditions at www.nujtrainingwales.org for more information about our booking procedures, cancellation policy and more.

Hyfforddwr: Natalie Ann Holborow

Rydych chi’n gwybod bod angen i chi fod yn cynhyrchu cynnwys rheolaidd – boed hynny’n flogiau, e-lyfrau neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol – ond a yw eich strategaeth bresennol ychydig yn ad-hoc? Mae cael calendr cynnwys effeithiol nid yn unig yn ennyn diddordeb eich cynulleidfa, ond hefyd yn sicrhau bod eich strategaeth yn drefnus, yn gyson ac yn symlach i helpu i wneud eich swydd yn llawer haws. Yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu:

Sut i greu eich calendr cynnwys eich hun

Sut i gynnal archwiliad cynnwys

Sut i ddewis y fformatau a’r sianeli cywir ar gyfer cynnwys

Sut i ddewis pynciau perthnasol ar gyfer ymgyrchoedd

Sut i olrhain a mesur cynnydd

A’r newyddion da yw nad oes angen unrhyw offer ffansi neu ddrud arnoch – gyda thaenlen, eich arbenigedd eich hun a pheth ymchwil ar-lein, gallwch greu calendr sy’n gweithio i chi trwy gydol y flwyddyn.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

Twitter

NUJ Training Cymru Wales