Courses
Book Now
Course Details

Strategic Communications – Cyfathrebu Strategol North Wales – Gogledd Cymru

When?

January / 14 / Tue  @  9:30 am  -  January / 14 / Tue  @  4:30 pm

Where?

Oriel Hotel, Upper Denbigh Road, St. Asaph LL17 0LW

Costs?

NUJ members £35.00; Members of other unions £47.50; or £70.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : trainingwales1@nuj.org.uk

This one-day course will guide you step-by-step through developing a communications strategy. We’ll cover everything from setting goals, understanding audiences and developing messages, to deciding channels, planning content and measuring success. With many practical tips along the way, this strategic approach will mean your communications have the impact they need.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich arwain cam wrth gam trwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith a ddymunir.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Event Location

Upcoming Events

September / 2 / Mon

Shoot Edit on iPhone or iPad: 2 day Course, Cardiff

Radisson Blu Hotel, Cardiff

September / 5 / Thu

Shoot Edit on iPhone or iPad: 2 day Course, Wrexham

Ty Pawb. Wrexham, LL13 8BY

October / 12 / Sat All Day

Freelancers Salon – Specialise or Diversify?

Clayton Hotel. St Mary Street, Cardiff CF10 1GD

More Courses>

Twitter

NUJ Training Cymru Wales