Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i greu astudiaeth achos gwych (Cwrs Cymraeg)

Pryd?

May / 26 / Gwe  @  12:00 pm  -  May / 26 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr – Richard Nosworthy 

Mae pobl yn caru straeon am bobl eraill, felly mae creu astudiaeth achos da – trwy destun neu fideo – yn ffordd bwerus i gysylltu gyda’ch cynulleidfa. Yn y cwrs byr yma, byddwch yn darganfod beth sy’n gwneud astudiaeth achos effeithiol, gydag esiamplau o ymarfer da. Byddwn ni’n edrych ar sut i ddylunio, ysgrifennu a chyflwyno eich astudiaeth achos, a ffyrdd amrywiol o’i defnyddio fel rhan o’ch gwaith cyfathrebu ehangach.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 9 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i ddechrau araith

Ar-lein

June / 16 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Gwneud y mwyaf o’ch presenoldeb Linkedin

Ar-lein

Gorffenaf / 7 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – A ddylwn i wneud sgwrs TEDx?

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales