Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Cyflymwch eich ysgrifennu gyda Judi Goodwin

Gwaredwch y rhwystrau, ysgrifennwch yn gyflymach ac yn fwy rhwydd, a chynyddwch eich enillion drwy ysgrifennu dwywaith gymaint o gopi yn hanner yr amser.

Mae’n bosibl eich bod wedi meddwl pam rydych weithiau, ar rai dyddiau, yn gallu chwysu dros eich bysellfwrdd am oriau a llunio dim ond paragraff lletchwith neu ddau. Ond eto, rhai o’r darnau gorau yw’r rheini nad oes angen llawer o ymdrech i’w llunio. Mae’r geiriau fel petaent yn ymddangos fel hud a lledrith, bron fel nad oes ganddynt lawer i’w wneud â’ch prosesau meddwl, ond eto gall hyn fod y gwaith gorau a wnewch yn aml. Felly, sut y gallwch chi alw ar yr egni arbennig hwn a’i gwneud yn haws ichi fanteisio arno?

Beth yw cynnwys y cwrs?

Dyluniwyd y gweithdy i gael gwared ar y rhwystrau sy’n eich dal yn ôl o bosibl. Bydd gemau ysgrifennu, trafodaethau ac adolygiad difrifol o’r broses ysgrifennu yn dangos ffordd newydd i chi o fynd i’r afael â thasgau ysgrifennu yn y dyfodol. Byddwn yn edrych ar y theori Ochr Chwith yr Ymennydd/Ochr Dde yr Ymennydd mewn perthynas â golygu a chreadigrwydd, ac mae’n bosibl y byddwch yn canfod dull newydd, mwy grymus o gyfathrebu.

I bwy y mae’r cwrs?

Os ydych erioed wedi brwydro gyda chael trafferth ysgrifennu, neu wedi gweithio hyd oriau mân y bore i anfon gwaith yn ôl ar amser, gallai’r gweithdy hwn fod yn addas i chi. Pa un a ydych eisiau ysgrifennu erthyglau nodwedd, erthyglau teithio, colofnau barn, blogiau, cynnwys ar gyfer y we, deunydd cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, gwaith cyfathrebu busnes – neu lyfr poblogaidd iawn hyd yn oed – bydd y gweithdy ysgrifennu ysbrydoledig hwn yn eich cynorthwyo i gyflymu eich ysgrifennu, cael gwared ar yr ymdrech a manteisio ar eich creadigrwydd mewnol.

Beth y byddaf yn ei ddysgu?

Mewn un diwrnod, byddwch yn dysgu sut i:

 • wneud ysgrifennu yn brofiad hwyliog
 • ysgrifennu’n gynt ac yn fwy rhwydd
 • meithrin hyder ac osgoi trafferthion ysgrifennu
 • twyllo eich beirniad mewnol
 • ysgrifennu mor naturiol ag yr ydych yn siarad
 • defnyddio eich ymennydd ochr dde creadigol ac ymddiried ynddo
 • ysgrifennu’n bwerus a pherswadiol
 • cyfathrebu o’r galon a’r pen
 • ysbrydoli ac ysgogi eich darllenwyr

A fydd angen i mi baratoi unrhyw beth o flaen llaw?

Dewch â syniad ar gyfer prosiect ysgrifennu 20 munud i fynd i’r afael ag ef yn y dosbarth, yn ogystal ag unrhyw nodiadau neu wybodaeth ymchwil sydd eu hangen arnoch. Mae’n bwysig eich bod yn cyrraedd gyda gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o’r deunydd, felly darllenwch eich nodiadau ac atgoffwch eich hunan y diwrnod cyn y cwrs. Dylech gael syniad clir o ble y byddai’n cael ei gyhoeddi, neu ble y gellid ei gyhoeddi.

Beth sydd angen imi ddod gyda mi?

 1. Copi o’r cyhoeddiad targed ar gyfer y prosiect os yw hynny’n berthnasol.
 2. Pen ysgrifennu a llyfr nodiadau fformat mawr (mae llyfr A4 gyda llinellau yn ddelfrydol) ar gyfer ysgrifennu. Rwy’n gofyn i bawb ysgrifennu gyda phen a phapur ar gyfer y gemau a’r ymarferion, er ei bod yn iawn defnyddio gliniadur ar gyfer eich prosiect terfynol os oes yn well gennych chi hynny.

TIWTOR Y CWRS

DIGWYDDIADAU CYNLLUNIEDIG

Mawrth / 31 / Gwe

Skills Network Cyrsiau

Ar-lein

RHAGOR O GYRSIAU>

Twitter