Courses
Book Now
Course Details

Strategic Communications – Cyfathrebu Strategol

When?

February / 19 / Tue  @  9:30 am  -  February / 19 / Tue  @  5:00 pm

Where?

Ystafell Gyfarfod - The Meeting Room. Yr Hen Llyfrgell - The Old Library ,The Hayes. Cardiff

Costs?

NUJ members £35.00; Members of other unions £47.50; or £70.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : trainingwales1@nuj.org.uk

This one-day course will guide you step-by-step through developing a communications strategy. We’ll cover everything from setting goals, understanding audiences and developing messages, to deciding channels, planning content and measuring success. With many practical tips along the way, this strategic approach will mean your communications have the impact they need.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich arwain cam wrth gam trwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith a ddymunir.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Event Location

Upcoming Events

February / 19 / Tue

Strategic Communications – Cyfathrebu Strategol

Ystafell Gyfarfod - The Meeting Room. Yr Hen Llyfrgell - The Old Library ,The Hayes. Cardiff

March / 11 / Mon

Coaching & Mentoring CPD

Transport House - 1 Cathedral Rd, Cardiff. CF11 9SD

March / 12 / Tue

2 Day – Media Law

Cardiff Metropolitan University - Conference room 2

More Courses>

Twitter

NUJ Training Cymru Wales