DysgwchFwy Heddiw...
Gweld y Cyrsiau
Digwyddiadau sydd i Ddod Pori’r Cyfan

October / 18 / Wed

AM: Media Law Update for Journalists, Cardiff

Cardiff & Vale College, Canal Parade One Room 1

October / 18 / Wed

PM: Media Law Update – community journalists, web publishers & bloggers

Cardiff & Vale College, Canal Parade One Room 1

November / 4 / Sat

Freelance Salon: Diversify to succeed

Radisson Blu, Cardiff

November / 13 / Mon

Two Day Shoot & Edit on an iPhone/iPad Cardiff

Cardiff & Vale College, Cardiff

November / 16 / Thu

Two Day Shoot & Edit on an iPhone/iPad Wrexham

Wrexham

November / 29 / Wed

Skills Refresher: Coaching & Mentoring

Cardiff & Vale College, Cardiff Rm 433

Croeso i Hyfforddiant NUJ Cymru

Bydd Hyfforddiant NUJ Cymru yn parhau i gynnig rhaglen o gyrsiau ymarferol, gyda chymhorthdal, tan fis Mawrth 2018 diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Gallwn gynnig cyrsiau am gyn lleied â £25 y dydd (mae rhai am ddim) felly manteisiwch ar y cyfle hwn.

Mewn diwydiant sy’n datblygu drwy’r amser mae’r angen i newyddiadurwyr a gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau gadw eu sgiliau yn gyfoes yn bwysicach fyth. Yn ogystal â chyrsiau mewn sgiliau cyfryngau craidd mae’r hyfforddiant wedi'i gynllunio i helpu i fodloni gofynion y cyfryngau yn yr oes ddigidol. Mae'r cyrsiau’n boblogaidd oherwydd eu bod yn cael eu dysgu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n diwtoriaid medrus gyda'r gallu i roi mewnwelediad ymarferol ac amserol i'r dirwedd cyfryngau sy'n datblygu. Yn ychwanegol at hyn, mae'r cyrsiau yn

werth gwych am arian ac, ers datblygu'r cyfleuster hyfforddi hwn a leolir yng
Nghymru yn 2009, mae’r cyrsiau ar gael ar stepen eich drws. Mae'r cyrsiau yn agored i weithwyr proffesiynol nad ydynt yn aelodau o’r undeb, ond aelodau NUJ sy'n elwa ar y ffioedd isaf. Bydd rhywfaint o hyfforddiant yn cael ei gynnig am ddim i aelodau. Mae’r digwyddiadau yn seiliedig ar themâu arbennig wedi cynnwys Adrodd ar Gred yn 2016 a 2017, a wnaeth ddwyn ynghyd newyddiadurwyr a chynrychiolwyr o'r sbectrwm o gredoau yng Nghymru.

  • Twitter

NUJ Training Wales