DysgwchFwy Heddiw...
Gweld y Cyrsiau
Digwyddiadau sydd i Ddod Pori’r Cyfan

February / 20 / Tue

Back to Basics Law Workshop, Cardiff

Conference Room 1, Cardiff Metropolitan University, Cyncoed CF23 6XD

February / 28 / Wed

Mentoring & Coaching (2-day ILM programme)

BBC Wales Ty Oldfield (meet main reception)

March / 6 / Tue

Reporting on Violence Against Women in Wales

ITV Wales, 3 Assembly Square, Cardiff CF10 4PL

Croeso i Hyfforddiant NUJ Cymru

Bydd Hyfforddiant NUJ Cymru yn parhau i gynnig rhaglen o gyrsiau ymarferol, gyda chymhorthdal, tan fis Mawrth 2018 diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Gallwn gynnig cyrsiau am gyn lleied â £25 y dydd (mae rhai am ddim) felly manteisiwch ar y cyfle hwn.

Mewn diwydiant sy’n datblygu drwy’r amser mae’r angen i newyddiadurwyr a gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau gadw eu sgiliau yn gyfoes yn bwysicach fyth. Yn ogystal â chyrsiau mewn sgiliau cyfryngau craidd mae’r hyfforddiant wedi'i gynllunio i helpu i fodloni gofynion y cyfryngau yn yr oes ddigidol. Mae'r cyrsiau’n boblogaidd oherwydd eu bod yn cael eu dysgu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n diwtoriaid medrus gyda'r gallu i roi mewnwelediad ymarferol ac amserol i'r dirwedd cyfryngau sy'n datblygu. Yn ychwanegol at hyn, mae'r cyrsiau yn

werth gwych am arian ac, ers datblygu'r cyfleuster hyfforddi hwn a leolir yng
Nghymru yn 2009, mae’r cyrsiau ar gael ar stepen eich drws. Mae'r cyrsiau yn agored i weithwyr proffesiynol nad ydynt yn aelodau o’r undeb, ond aelodau NUJ sy'n elwa ar y ffioedd isaf. Bydd rhywfaint o hyfforddiant yn cael ei gynnig am ddim i aelodau. Mae’r digwyddiadau yn seiliedig ar themâu arbennig wedi cynnwys Adrodd ar Gred yn 2016 a 2017, a wnaeth ddwyn ynghyd newyddiadurwyr a chynrychiolwyr o'r sbectrwm o gredoau yng Nghymru.

  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales